Min Grafik

Några bilder från min grafik kurs på skagra PSP  2

Några bilder med reflektioner

 

 

Olika masker

 

 

kantbård

 

 

Ovan

bilder med olika raster/lager

Cloning

"trolla" bort olika föremål
ex koppel , grässtrån

 

 

 

Tack Annkila , min handledare i PSP 2